نمونه طرحها

در این بخش سعی شده طرح های جالب که از منابع مختلف جمع آوری شده برای شما نمایش داده شود تا در صورت تطابق قسمتی از طرح با آشپزخانه شما و در صورت پسند و تمایل شما عزیزان آن را برای موقعیت آشپزخانه شما طراحی  و اجرا کنیم.

شما عزیزان میتوانید کار های اجرا شده کابینت المهدی را در این لینک مشاهده کنید.