نمونه کارها

برای مشاهده عکسهای بیشتر روی عکس مورد نظر یا لینک کناری کلیک فرمایید.

 

 
 
 
نمونه کار با هایکلاس سفید
    کابینت با طرح قرمز و اوپن دایراه ای
  کابینت  با هایگلاس مسی و سفید
  کابینت MDF
  کمد هایگلاس
  کابینت و کمد اجرا شده در ائل گولی
  هایگلاس کرم و کاپو
  کار اجرا شده با ام در اف فینسا
  هایگلاس تراقهوه و کرم (terra kahve+cream)
  هایگلاس سفید و ینی ساری جویز
  هایگلاس ایشیق اینجی ماتریکس و کنیاسیلور
  هایگلاس با رنگ کرم و کاپو کوی دانش
  کابینت ممبران (وکیوم اجرا شده توسط کابینت المهدی)
  کابینت هایگلاس اکروبیاض و اکروقهوه
  کابینت ممبران برای واحد شیب دار
  هایگلاس چیچکلی بیاض و چیچکلی سیاه
     
     
     
     

 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 هایگلاس سفید
 کابینت آشپزخانه با رنگ قرمز و اوپن دایره ای
 هایگلاس مسی و سفید
 ام دی اف
 کمد هایگلاس مطب واقع در پاستور
 پروژه ای اجار شده در منطقه ائل گولی
 هایگلاس با رنگ کرم و کاپو در مرزداران
 MDF فینسا
 هایگلاس تراقهوه و کرم (terra kahve+cream)
 هایگلاس سفید و ینی ساری جویز
 هایگلاس ایشیق اینجی ماتریکس و کنیاسیلور
 هایگلاس با رنگ کرم و کاپو کوی دانش
 کابینت ممبران (وکیوم اجرا شده توسط کابینت المهدی)
 کابینت هایگلاس اکروبیاض و اکروقهوه
 کابینت ممبران برای واحد شیب دار
 هایگلاس چیچکلی بیاض و چیچکلی سیاه