کابینت وکیوم با روکش سفید سوزنی

طرح اولیه

           

 

در ادامه طرح های ارسالی به کارفرمایی گرامی قرار شد طرح چپ و راست هود مخفی به صورت  حلالی رو پنجره ها کار شود مطابق طرح زیر

 

 

 

 

تصاویر کار اجرا شده توسط تیم اجرایی کابینت المهدی تبریز

 

 

کابینت سفید

 

کابینت تبریز کابینت المهدی

 

کابینت ممبران

 

کابینت تبریز

 

کابینت ممبران سفید

 

کابینت مهدی مطلبی و توحید مطلبی تبریز

 

 کابینت

 

ممبران کابینت تبریز

 

کابینت تبریز

 

کابینت المهدی تبریز کابینت ممبران سفید کابینت سازی تبریز

 

 

کابینت جزیره