مطابقت طراحی با کار اجرا شده

 گروه کابینت المهدی تمام تلاش خود را برای رضایت مشتریان انجام می دهد. در زیر نمونه از کارهای اجرا شده را مشاهده میکنید. ما پس از اخذ سفارش نمونه ای از طرح اولیه به مشتریان عزیز ارائه میدهیم. پس از توافق و رضایت مشتریان عزیز از طرح آشپزخانه واحد برش و مونتاژ کارگاه بر اساس طرح مورد نظر مشتری کار را شروع میکند.

در زیر دو نمونه از طرح و کار اجرا شده را مشاهده میکنید.
 

نمونه دوم
 

آرزوی ما جلب اعتماد شما عزیزان و در انتها رضایت قلبی  شما دوستان از کار اجرا شده میباشد.