مثلث کار در آشپزخانه

شرکت کیچن کابینت بهترین چیدمان‌ها را نسبت به نوع آشپزخانه و با در نظر گرفتن مثلث کار که سه راس آن به سه جزء مهم آشپزخانه یعنی یخچال،اجاق گاز و سینک ظرف شویی می باشد قالب اشکال زیر منتشر کرده است.

شما هم  می‌توانید از پیشنهادهای ارائه شده در این تصاویر بهره ببرید.