نکات حفاظتی

  • نمايش صفحه شماره 5
  • 5_ در صورت کنده یا شکسته شدن نوارهای روی لبه کابینت سریعاً اقدام به تعویض آنها کنیددر غیر این صورت موجب نفوذ آب به داخل MDF خواهد شد .

     

     

     

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14