کابینت وکیوم شهرک الهی پرست تبریز


  • رنگ روکش:سفید صدفی
  • واحد طراحی:کابینت المهدی
  • جنس بدنه:ام دی اف سفید درجه یک ایرانی
  • منطقه:الهی پرست تبریز
  • جنس درب و نما:مغز ترکیه روکش کره

عنوانشرح
جنس بدنهام دی اف سفید درجه یک ایرانی
جنس درب و نمامغز ترکیه روکش کره
رنگ روکشسفید صدفی
تاریخ اجرای پروژهنیمه اول سال 98
هزینه پروژه در تاریخ 99/03حدود 55 میلیون
زمان اجرای پروژه3 هفته
واحد طراحیکابینت المهدی
مجری پروژهکابینت المهدی
منطقهالهی پرست تبریز